مهندس خشایار جعفری زاده

مهندس خشایار جعفری زاده

کارشناس ارشد مهندسی برق مخابرات گرایش میدان، علاقه مند به حوزه های رادار و سونار و توانایی منحصر به فرد در انجام پروژه های میدانی

ایمیل : khashayarjafarizade@gmail.com